SOLTUN - SIDEN ....... Meny til venstre nedover   
    Søk i våre sider:
Forsiden Kontaktside Nils Petter´s sjømannsliv De måtte rømme I Gestapo-avhør Brev fra Barnevernsnemnda Seterdriften i Apmelesj Sigrid sin slekt - fra ca. 1750 Jentoft sin slekt fra 1650 Jentoft fortsettes Helligskogen Se hva vi fant i potetåkeren 
 
Forsiden > Brev fra Barnevernsnemnda

Brev fra Barnevernsnemnda
Til foreldre som har barn ved Manndalen Skole.

Brev til alle i Manndalen.   I tiden før jul kom det flere henvendelser til barnevernsnemnda om forholdene blant barn i Manndalen.

Av klagene som kom gikk det b.a. fram at en stor del av barna ser ut til å være helt uten kontroll av hjem og foreldre.  Mange barn streifer rundt så og si over alt uten at foreldrene vet hvor de befinner seg.  Og de er ofte ute til langt på natt.

Det blir også klaget over at flokker av skolebarn har drevet huijing og skriking og lysing med lommelykt mot vinduene enkelte enkelte steder i bygda.
Også andre ting har vært nevnt.

Når nå barnevernsnemnda henvender seg til dere foreldre, er det for å gjøre oppmerksom på det ansvaret hjemmet har.  Det er dere som må se til at barna kommer inn i rett tid.  Dere skal også ha en viss kontroll med hvor barna er i fritiden. Barnevernsnemnda håper at hjemmene vil se sitt ansvar så en kan slippe å få flere klager over slike ting.

Av politivedtektene for Kåfjord går det fram at på offentlig vei må ikke foretas eller foregå noen handling hvor ordnen forstyrres eller veifarende forulempes. Således må kasting av sten eller sneball, huijing, skriking eller annen larmende eller uanstendig opptreden ikke finne sted. 

Det er forbudt å la barn under 14 år ferdes ute på offentlig vei etter kl. 21
i tiden  1. september til 1. april og etter kl. 22 i tiden 1. april til 31. august. Unntatt herfra er barn som ledsages av sine foreldre eller av andre voksne.
Også skolen har sine bestemmelser som blir overholdt. Men enhver vil nok forstå at far og mor eller andre foresatte har det største ansvar og den beste mulighet for å hjelpe barna. Det er det vi nå ber dere om.  Spesielt ber vi om at dere må få barna inn i god tid om kvelden.
Barn i småskolen bør være inne senest kl. 19. De større barna senest kl. 20.30.

 

Olderdalen, januar 1959
For Kåfjord barnevernsnemnd

A. Ekberg(sign.)formann.