SOLTUN - SIDEN ....... Meny til venstre nedover   
    Søk i våre sider:
Forsiden Kontaktside Nils Petter´s sjømannsliv De måtte rømme I Gestapo-avhør Brev fra Barnevernsnemnda Seterdriften i Apmelesj Sigrid sin slekt - fra ca. 1750 Jentoft sin slekt fra 1650 Jentoft fortsettes Helligskogen Se hva vi fant i potetåkeren 
 
Forsiden > Sigrid sin slekt - fra ca. 1750

Første Generasjon

SIGRID BERTHILDE NILSEN PEDERSEN SOLVANG
(Denne rapportens hovedperson) ble født den 17 april 1921
av Peder Kristian Nilsen(pkt. 23 – se nedenfor - Foreldre) og
Inger Hansine Andersdatter (pkt.24).
Sigrid bor i Manndalen.

12. JENTOFT NORMANN NILSEN (Sigrids ektemann) ble født den
17 desember 1914 i Manndalen av Nils Johan Johansen64 og
Marianne Karlsen65.
Jentoft døde den 13 juni 1981, 66 år gammel, i Birtavarre.


Sigrids søsken:

13. PEDER ARILD NILSEN VANGEN (Sigrids bror) ble født den
14 august 1908.  Peder døde den 28 juli 1990, 81 år gammel.

14. HJALMAR NIKOLAI NILSEN (Sigrids bror) ble født den
7 desember 1910 .
Hjalmar døde den 5 januar 1991, 80 år gammel.

15. NELLE MALENE NILSEN (Sigrids søster) ble født i 1912 .

Nelle døde i 1915, ca. 3 år gammel.

16. ISAK KRISTIAN NILSEN SOLVANG (Sigrids bror) ble født den
3 juni 1914 .
Isak døde den 16 april 2004, 89 år gammel.

17. OLE ANTON NILSEN SOLVANG (Sigrids bror) ble født den
18 mai 1916 .
Ole døde den 28 desember 2005, 89 år gammel.

18. HANS MARINIUS NILSEN (Sigrids bror) ble født i 1918

Hans døde i 1919, ca. 1 år gammel.

Notat: Hans døde av Spanskesyken. Det var en influensapandemi*
som herjet verden mellom år 1918 og 1919. Spanskesyken var den
verste farsotten i moderne tid, nesten 40 millioner
mennesker døde,
det er flere enn alle som ble drept under 1. verdenskrig.

Spanskesyken ble fremkalt av et virus. Mange forskere mener at
menneskene fikk viruset fra fuglene. Det første trinnet i en slik
virusinfeksjon er at viruset fester seg på cellen det
skal formere seg.
Til dette bruker viruset noen taggete molekyler (HA) som binder seg
til cellens overflate.
Fuglevirus er jo i dag en aktuell trussel som verden vokter på med
”argusøyne”.
Fuglevirus smitter sjeldent mennesker fordi det er
vanskelig for HAen i fugleviruset å endre seg tilstrekkelig til at den
kan feset seg i menneskeceller. I spanskesyken trengtes det bare få
endringer i molekylstrukturen for at viruset skulle ha mulighet til
å smitte mennesker.

19. HANNA MATHILDE NILSEN (Sigrids søster) ble født i 1920

Hanna døde i 1920, som spedbarn.

20. MARIE JENSINE NILSEN (Sigrids søster) ble født i 1923

Marie døde i 1923, som spedbarn.

21. NILS EDVIN NILSEN SOLVANG (Sigrids bror) ble født
den 8 august 1925.  Han bor i Tromsø. 

22. HARALD NILSEN SOLVANG (Sigrids bror) ble født
den 29 september 1927. Han bor i Manndalen. 


Generasjon av Foreldre

23. PEDER KRISTIAN NILSEN (Sigrids far) ble født den 2 april 1880
av Nils Hansen31 og Malene Henriksdatter32, som vist i slektstre 6.
Peder døde i 1937, ca. 57 år gammel.

24. INGER HANSINE ANDERSDATTER (Sigrids mor) ble født i 1885

Peder Kristian Nilsen var 28 år gammel da han giftet seg med Inger.  
Hun var da 23 år gammel. De giftet seg den 29. november 1908.
De hadde elleve barn. (Se ovenfor.) 

25. MARIT HANSINE NILSDATTER (Sigrids tante) ble født
den 24 juli 1865 
Marit døde den 22 mars 1868, 2 år gammel.

26. HANS HENRIK NILSEN (Sigrids onkel) ble født
den 13 mars 1868.
Hans døde den 16 desember 1942, 74 år gammel.

27. MARIT NILSDATTER (Sigrids tante) ble født den 27 april 1871

28. ISAK NILSEN (Sigrids onkel) ble født den 2 oktober 1877
Isak døde den 19 juni 1907, 29 år gammel.

Notat: Mer om Isak Nilsen:
Isak druknet i ”Svartelva” – Øvermyra i Manndalen. Han ble 30 år.
Isak arbeidet som ”rallare” på Ofotbanen, og var hjemme en liten tur
på ferie om sommeren.
Iflg kirkebok for Lyngen, begravde 1907, står skrevet:
Dødsdato: 19.06. Begravet: 20.06. Jordfestet: 21.06
Isak Nilsen, fisker, ungkarl, født 1877.02.10, Manndalen,
konf. 04.10.1896, bopel: Manndalen, druknet ved bading.

29. OLE ERIK NILSEN DALVIK (Sigrids onkel) ble født den 9 juli 1883
Ole døde den 2 april 1958, 74 år gammel.

30. HANSINE NILSDATTER (Sigrids tante) ble født den 7 juli 1887


Generasjon av Besteforeldre

31. NILS HANSEN (Sigrids bestefar) ble født den 25 desember 1840
av Hans Henrich Eriksen33 og Marit Olsdatter34,
Nils døde den 25 november 1923, 82 år gammel.

Notat: Notater for Nils Hansen: Hjemmedøpt av Morten Mortensen.
Stadfestet i kirken 9.mai 1841 :
Faddere :
Ole Eriksen og kone
Peder Henriksen
Anders Jacobsen
Cesilia Gamst

32. MALENE HENRIKSDATTER (Sigrids bestemor) ble født
den 2 oktober 1845 av Henrik Henrichsen35 og
Malene Isacsdatter Trollvik36,
Malene døde den 28 september 1925, 79 år gammel.

Notat: Notater for Malene Henriksdatter: Dåpsdato 25.05.1840.
Faddere :
Mattis Aslaksen , Mikkel og Per Henriksen, Ane Mikkelsdatter,
Berit Isaksdatter, Trollvik. Hjemmedøpt av Henrik Monsen.

Nils Hansen,  23 år gammel, giftet seg med
Malene Henriksdatter, 18 år gammel,
den 10 september 1864. De hadde syv barn - Se ovenfor.Generasjon av Oldeforeldre

33. HANS HENRICH ERIKSEN (Sigrids oldefar) ble født
den 29 juli 1806 i Nordnes av Eric Jønson37 og Elen Hansdatter38,
Hans døde den 12 juni 1873, 66 år gammel, i Manndalen.

Notat: Hans Henric Erichsen -
”Stor-Hans” hadde så svære never at han hadde forbud mot å slå folk.
Hans Henrik ble tidlig foreldreløs. I de militære ruller fra 1821 er han
benevnt som fostersønn hos sin morfar – Hans Eriksen på Storvold.
( på ”Hannosiida” ). Foreldrene til ”Stor-Hans” var Eric Jonsson og
Elen Hansdatter. .
34. MARIT OLSDATTER (Sigrids oldemor) ble født den 5 januar 1796
i Manndalen av Ole Eriksen39 og Elen Andersdatter40,
Marit døde den 15 september 1877, 81 år gammel, i Manndalen.

Hans Henrich Eriksen, 22 år gammel, giftet seg med Marit Olsdatter,
32 år gammel, den 28 september 1828.
De fikk en sønn: Nils Hansen,  i 1840.

35. HENRIK HENRICHSEN (Sigrids oldefar) ble født den 28 sept.1794
i Manndalen av Henrich Henriksen Grytte 41 og Karen Olsdatter42,
Henrik døde den 5 september 1861, 66 år gammel, i Manndalen.

Notat: Notater for Henrik Henricsen:
Henrik døpt 28.sept.1794.
Faddere : Lars Larsen, Peder Olsen, Nils Eriksen, Marit Henriksdatter,
Berit Henriksdatter.

Mer om Henrik Henricsen og Malene Trollvik:

36. MALENE ISACSDATTER TROLLVIK (Sigrids oldemor) ble født
i 1818 i Trollvik av Isak Eriksson Kangas43 og
Berit Pedersdatter Trollvik44,
Malene døde den 7 juli 1867, ca. 49 år gammel, i Manndalen.

Notat: Mer om Henrik Henricsen og Malene Trollvik: Henrik Henrichsen
44 år gammel, giftet seg med Malene Isacsdatter Trollvik,
ca. 21 år gammel, den 9 august 1839.

 

Generasjon av Tipp-Oldeforeldre

37. ERIC JØNSON (Sigrids tipp-oldefar) ble født den 26 august 1781
i Nordnes av Johan Klemetson Karesuando47 og Berit Johannesdatter48,
Eric døde den 27 oktober 1812, 31 år gammel, i Nordnes.

38. ELEN HANSDATTER (Sigrids tipp-oldemor) ble født i 1777
Elen døde i Nordnes.

Eric Jønson,  23 år gammel, giftet seg med Elen Hansdatter,  
27 år gammel, den 26 desember 1804 i Lyngseidet.

39. OLE ERIKSEN (Sigrids tipp-oldefar) ble født i 1770 i Qualvigen.
Ole døde den 13 april 1835, ca. 64 år gammel, i Manndalen.

40. ELEN ANDERSDATTER (Sigrids tipp-oldemor) ble født i 1764
i Manndalen. Elen døde den 10 februar 1814, ca. 49 år gammel.

Ole Eriksen ca. 21 år gammel, giftet seg med Elen Andersdatter,  
27 år gammel, den 5 januar 1792.

41. HENRICH HENRIKSEN GRYTTE (Sigrids tipp-oldefar) ble født
i 1752 i Manndalen av Henrik Andersen Grytte49 og Inger Larsdatter50,
Henrich døde den 18 november 1807, ca. 55 år gammel, i Manndalen.

42. KAREN OLSDATTER (Sigrids tipp-oldemor) ble født i 1755
Karen døde den 8 juni 1834, ca. 78 år gammel, i Manndalen.

Henrich Henriksen Grytte41, 27 år gammel,
giftet seg med Karen Olsdatter, 24 år gammel, den 31 august 1779.

43. ISAK ERIKSSON KANGAS (Sigrids tipp-oldefar) ble født den
25 april 1786 i Kaulinranta, Finland av Erik Eriksson Kangas51 og
Brita Eriksdotter Hannukainen52, 
Isak døde den 28 juli 1864, 78 år gammel, i Perteng.

Notat: Mer om Isak Kangas og Berit Trollvik: Gift 11 okt 1812

Notater for Isak Eriksson Kangas:
Menneske og miljø -Årbok for Nord- Troms
Engelsk- Isak
Av Jarle Myrhaug

Denne artikkelen skal fortelle litt om Engelsk- Isaks slekt og ellers litt
om den første bosetningen i Trollvik-området.
De eldre her i området
har hørt om Engelsk-Isak som han på folkemunne hette, men få vet
egentlig hans bakgrunn. Navnet fikk han under krigen som unionen
Danmark -Norge førte mot bl.a. England i årene 1807-14.
England som var blant verdens største sjømakter drev blokade av norske-
kysten. Egentlig klarte Nord-Norge seg bedre enn sør i landet, da de i en
viss grad hadde forbindelse med Arkhangelsk. Men Bergenskjøpmennene
drev sin handel på
Nord-Norge som før, dog ble den redusert p.g.a. krigen.

Under en slik hjemtur fra Bergen med jekta som Georg Henrik Wasmuth
førte, ble de bordet utenfor Stadt av engelskmennene, og hele mannskapet
ble ført til England hvor de satt i prisonen (et fangeskip) til krigens slutt.
Wasmuth fikk men under denne ferden. Han døde i 1834, er det fortalt.
Det ble videre fortalt at Isak som var en kraftkar , ville kaste en slipestein
på engelskmennene da disse skulle borde den norske jekta.
Han ble under denne
bataljen skadd av et sabelhugg i foten. Noe han bar
på resten av livet. Historien bekreftes senere, for på sesjonsmantallet for
1821 er Isak betegnet som sykelig med skadet fot.
Denne Bergensturen må ha
funnet sted ut på våren 1813, altså på slutten av krigen.
Freden kom 14. januar 1814.
Disse Bergensturene var opprinnelig bare en gang i året. Etterhvert ble det
tre turer i året, ved vårkorsmesse 3. mai, ved St. Hans 22. juni og ved olsok
29. juli. En slik tur tok vanligvis fra seks til åtte uker, men rekorden hadde
vel Hans Figenschau på Kvitnes som seilte Bergen -Tromsø på seks døgn
med "Pelikanen" i 1810. Hele jekta måtte vel klinkes om etter denne turen.
Engelsk-Isak het egentlig Isaac Eriksen. Han ble født 25/4-1786 på gården
Kangas i Kauliranta i finske Tornedalen. Isak var yngste sønnen til
Erik Erson Kangas og hans hustru Brita Ersdtr .Hannukainen.
De giftet seg 1782 i Øvretorneå kirke. De hadde to barn til som het Erik og
Maria. Hele familien er registrert som utflyttet til Norge i 1788.

Mange av disse som kom over grensen til Lyngen og Nord- Troms-området
hadde det vanskelig på mange måter. Ofte ble ungene satt bort, for kortere
eller lengre tid, til allerede bofaste familier her i landet. Erik og Maria
havnet i Lyngen, mens Isak kom som fostersønn til Mathis Hendriksen Harju
på Langnes i Kåfjord. Foreldrene Erik og Brita reiste trolig videre på leting
etter utkomme. De er registrert som døde i Alten.
Erik år 1789 og Brita i år 1802.

Tilføyelse av Nils Petter Nilsen:  Som vi ser kom familien til Lyngen i 1788,
foreldrene etterlot barna og dro videre til sitt mål for reisen: Alta.
Sannsynligvis hadde de planer om å komme tilbake for å hente barna når de
hadde fått etablert seg i Alta.  Men så omkom farenErik Kangas året etter.
(Jeg har fått info om at Erik ble spist opp av ulv.)
Enka – Brita – ble alene, og var ikke i stand til å hente ungene til Alta .

Isak giftet seg 1/11-1812 med Beret Pedersdtr. f. 1788 fra Trollvik.
De bosatte seg etter giftemålet på Perteng og fikk ti barn. Beret var etter-
kommer etter den første nyrydder på gården Trollvik ca. år 1695.
Eiendommen begynte ved Oksnes og strakk seg helt til Nyvoll. Den ble
beskrevet slik ved matrikuleringen i 1723: "Denne jord begyndes uden fra:
Oxnesset, og streker sig alt ind paa Noersiden af Fiorden, og alt botten omkring."

På denne gården fantes kun to oppsittere i 1723. En i selve Trollvik,
og en på Ytre Bakkemo, Perteng. Videre oppover Kåfjorddalen fantes ingen
fast bosetning, bare noen lappefamilier .

Engelsk-Isaks barn var:

1. Peder f. 14/1-1814. Gift i 1836 med Anne Henriksdtr .Fem barn sammen.
Hun døde i 1864. Han giftet seg oppatt i 1875 med Marit Eriksdtr.
Han var da 61 år og hun 28. To barn. Peder var bosatt på gården Trollvik.

2. Beret Maria f. 17/9-1815. Gift i 1837 med Mikkel Eriksen.
Et barn sammen. Han døde i 1839. Beret giftet seg med Lars Jacobsen
i 1841. Åtte barn sammen. Bosatt på gården Holmen i Kåfjorddalen.

3. Marit f. 4/7-1817, død 7 uker gammel.

4. Malene f. 1818. Gift 1839 med Henrik Henriksen fra Manndalen.
Åtte barn sammen. Malene døde i 1867, 50 år gammel.
De var bosatt på gården Manndalen.

5. Erik f. 1819. Gift 1843 med Beret Eriksdtr. fra Trollvik.
Et barn sammen. Erik omkom på sjøen under fiske utenfor Galten i
Finnmarken den 18/5- 1846, 27 år gammel. De var bosatt på Myrhaug.

6. Amund f. 1819. Gift 1850 med Anne Eriksdtr. fra Trollvik.
Fjorten barn sammen, kun fire levde opp.
Etter Annes død gift på nytt i 1874 med Elen Malene Pedersdtr .
fra Langnes. To barn, begge dødfødt. Bosatt på gården Perteng.

7. Mikkel f. 1823. Død 1838, 15 år gammel.

8. Kirsten f. 1825. Gift 1843 med Nicolai Pedersen fra Bakkemo.
Åtte barn sammen. I 2. ekteskap gift med Erik Andreassen fra Bakkemo
i 1864. Tre barn sammen. Bosatt på gården Bakkemoen.

9. Elen f. 1829. Ugift.10. Inger f. 1834. Gift med Aslak Essaiassen i 1851.
Åtte barn sammen. Bosatt på gården Perteng. .

44. BERIT PEDERSDATTER TROLLVIK (Sigrids tipp-oldemor)
ble født  i 1787 i Trollvik. Isak Eriksson Kangas, 26 år gammel, giftet seg
med Berit Pedersdatter Trollvik, ca. 25 år gammel, den 10 november 1812.  

45. ERIK ERIKSSON KANGAS (Sigrids grand-grand-grandonkel)
ble født i 1783 av Erik Eriksson Kangas51 og Brita Eriksdotter
Hannukainen52,
46. MARIA ERIKSSON KANGAS (Sigrids grand-grand-grandtante)
ble født i 1784 av Erik Eriksson Kangas51 og Brita Eriksdotter
Hannukainen52,
Vi vet litt om Erik og Maria ( Engelsk-Isak sine søsken) :
 Erik Eriksson Kangas ble gift med Anne Pedersdatter
31 jan 1813 i Lyngen.
Anne var født 1787 i Drabeng.
Erik var "dreng" hos
Peder Jensen , Drabeng i 1801.

 Maria Eriksdotter Kangas ble gift med Thomas Andersen
den 26 aug 1810 i Lyngen.
Thomas var født 1784 i Storeng.
Maria var i 1801 registrert som fosterbarn hos Hans Samuelsen og
Sara Larsdatter på Pollen.

"Minstebroren" -Vår fosterfar - Engelsk-Isak vet vi jo litt mer om:
Isak Eriksson Kangas, født 25 apr 1786 i Kauliranta, Finland;
død 28 jul 1864 i Perteng.
G
ift med Berit Pedersdatter Trollvik 11 okt 1812.

Generasjon av Tipp-Tipp-Oldeforeldre

47. JOHAN KLEMETSON KARESUANDO (Sigrids tipp-tipp-oldefar)
ble født i 1716 i Karesuando. Johan døde den 6. november 1800,
ca. 84 år gammel, i Nordnes.

48. BERIT JOHANNESDATTER (Sigrids tipp-tipp-oldemor)
ble født i 1742. Berit døde den 10 okt.1808, 66 år gammel, i Nordnes.

Johan Klemetson Karesuando47 giftet seg med Berit Johannesdatter.
De hadde en sønn:
Eric Jønson37 .

49. HENRIK ANDERSEN GRYTTE (Sigrids tipp-tipp-oldefar)
ble født av Anders Pata Peldojervi53 og Kirstin Olsdatter54,
Notat: Henrik Grytte var sønn av Anders Guttormsen Pata
fra Peldojärvi. Han var gift med Kirstin Olsdatter og hadde disse barna :
Margeta f. 1708. Petter f. 1722 d. 1732.
Guttorm f. 1726. Henrik Anders d. 1731.
I Anders Ljungs familieregister for Enontekis/ Karesuando forsamling
1720 - 1923 er også nevnt Kirstin Henriksdatter , moder, død 1731.
I 1746 forsvinner sønnene Guttorm og Henrik fra alle lister i sognet ,
og det kan være de som dukker opp i Manndalen i 1748 .
( Henrik Andersens giftermål, Skjervøy kirkebok )
 I folketellingen Ekstraskatten 1763 er både Henrik og Guttorm Grytte
boende i Manndalen. I kirkebok for Skjervøy blir Henrik vekselvis skrevet
med Grytte eller Anderson i etternavn.
Det finske ordet PATA er GRYTE på norsk.

50. INGER LARSDATTER (Sigrids tipp-tipp-oldemor) ble født i 1721
av Lars Larson Hermelin55 og Ingrid Persdotter56,
Inger døde i 1801, ca. 80 år gammel.
Henrik Andersen Grytte49 giftet seg med Inger Larsdatter, ca. 27 år
gammel, i 1748.

Notat: Barn av Henrik Grytte og Inger Larsdatter er:

i.    Elen Henriksdatter Grytte, født 1750; gift med Lars Larsen.

 ii. Henrik Henricsen Grytte, født 1752 i Manndalen; død 08 nov 1807.
      gift med  Karen Olsdatter 31aug 1779.

iii. Marit Henriksdatter Grytte, født 1757.

iv. Johan Henriksen Grytte, født 1759.

v. Synneve Henriksdatter Grytte, født 15 apr 1761.

vi. Berit Henriksdatter Grytte, født 1763.

       

51. ERIK ERIKSSON KANGAS (Sigrids tipp-tipp-oldefar)
ble født den 15 mai 1759 av Erik Henriksson Kangas57 og
Elisabeth Nilsdotter Vikeväinen58,  Erik døde (Ble spist opp av ulveflokk)  
i 1789, ca. 30 år gammel, i Alta.

Notat: Mer om Erik Kangas og Brita Hannukainen:

De giftet seg 06 apr 1782. Begge bodde på finske siden av Tornedalen,
men de giftet seg i Øvertorneå kirke – på svenske-siden. Erik og Brita fikk
3 barn, Erik (1783), Maria(1784) og Isak(1786). Vår forfar ble altså Isak.
Han kunne ikke være mer enn vel ett år da foreldrene tok barna med seg
og vandret til Norge. Familien kom opp Tornedalen, og skulle til Alta.
Men da de kom til Lyngen, var de av ukjente årsaker nødt til å etterlate
barna, og fortsatte selv til Alta, hvor de ankom i 1788.
Muligens skulle de etablere seg der, og hente barna
senere, men året etter
i 1789 - ble Erik spist opp av en ulveflokk. Brita ble alene, og fikk aldri
mulighet til å hente barna. Hun døde i Alta i 1802 Søskenflokken ble
spredt: Erik og Maria vokste opp på Lyngseidet-siden, mens vår forfar -
Engelsk-Isak  - vokste opp i på Perteng i Trollvik.

1. Erik Eriksson Kangas ble gift med Anne Pedersdatter 31 jan 1813
i Lyngen.
Anne var født 1787 i Drabeng. Erik var "dreng" hos
Peder Jensen , Drabeng i 1801.

2. Maria Eriksdotter Kangas ble gift med Thomas Andersen den
26 aug 1810 i Lyngen.
Thomas var født 1784 i Storeng.
Maria var i 1801 registrert som
fosterbarn hos Hans Samuelsen og
Sara Larsdatter på Pollen.

3. Vår fosterfar - Engelsk-Isak vet vi jo litt mer om:

Isak Eriksson Kangas, født 25 apr 1786 i Kauliranta, Finland;
død 28 jul 1864 i Perteng;
gift med Berit Pedersdatter Trollvik 11 okt 1812.

52. BRITA ERIKSDOTTER HANNUKAINEN (Sigrids tipp-tipp-oldemor)
ble født den 23 september 1757 i Kuivakangas, Overtorneå
av Erik Eriksson Hannukainen59 og Maria Persdotter Pieti 60.
Brita døde i 1802, ca. 44 år gammel, i Alta.

Erik Eriksson Kangas51, 23 år gammel, giftet seg med Brita Eriksdotter
Hannukainen, 24 år gammel, den 4 juni 1782.

De hadde tre barn:

Erik Eriksson Kangas45 i 1783

Maria Eriksson Kangas46 i 1784

Isak Eriksson Kangas43 i 1786


Generasjon av Tre-ganger-Tipp-Oldeforeldre

53. ANDERS PATA PELDOJERVI (Sigrids tre-ganger-tipp-oldefar).

54. KIRSTIN OLSDATTER (Sigrids tre-ganger-tipp-oldemor).

Anders Pata Peldojervi53 giftet seg med Kirstin Olsdatter. De fikk 
Henrik Andersen Grytte49

55. LARS LARSON HERMELIN (Sigrids tre-ganger-tipp-oldefar).

56. INGRID PERSDOTTER (Sigrids tre-ganger-tipp-oldemor).

Lars Larson Hermelin55 giftet seg med Ingrid Persdotter. De fikk
Inger Larsdatter50 i 1721

57. ERIK HENRIKSSON KANGAS (Sigrids tre-ganger-tipp-oldefar).

58. ELISABETH NILSDOTTER VIKEVÄINEN
       (Sigrids tre-ganger-tipp-oldemor).

De fikk en sønn: Erik Eriksson Kangas51 i 1759

59. ERIK ERIKSSON HANNUKAINEN (Sigrids tre-ganger-tipp-oldefar).

60. MARIA PERSDOTTER PIETI (Sigrids tre-ganger-tipp-oldemor).

 De fikk ei datter:  Brita Eriksdotter Hannukainen52 i 1757